Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De regleras i hyreslagen. Här ger vi svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lägenhet.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, exempelvis värme, vatten och el.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre hela kalendermånader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Om något går sönder – vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt.

Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com