Välkommen till Smefast!

Smefast AB äger och förvaltar fastigheter i Ljungby med både bostäder och lokaler för handel och kontor. Vi förvaltar även fastigheter på uppdrag åt andra fastighetsägare. Vi har fastigheter som är belägna både centralt och centrumnära såväl som i Ljungbys ytterområden.

Vi har allt från små lägenheter med ett rum och kokvrå till större lägenheter med 6 rum och kök på 230 kvadratmeter.

Förvaltningen omfattar cirka 42000 kvadratmeter fördelat på cirka 600 lägenheter och lokaler. 

Smefast är ett familjeföretag som startade 2004 då ett antal centralt belägna fastigheter i Ljungby förvärvades. I andra bolag såsom Bolmsö Fastighetsförvaltning och Folium Fastigheter äger och förvaltar vi fastigheter sedan 1995. 2011 förvärvade vi ytterligare ett par fastigheter som vi samlat i Månsabacken AB. 2013 gjordes så ytterligare ett större förvärv då vi köpte fastigheterna i kv Svanen 1 och kv Braxen 3 och 5 omfattande drygt 250 lägenheter och en pizzeria. 

Vår målsättning är att långsiktigt förvalta och förädla våra fastigheter och dess kulturella värden till nytta och glädje för både hyresgäster och övriga invånare.

 

    

         

      

Vårt kontor