Smefast AB äger och förvaltar fastigheter i Ljungby med både bostäder och lokaler för handel och kontor. Vi har fastigheter som är belägna både centralt och centrumnära såväl som i Ljungbys ytterområden.

Hur startade Smefast?

Smefast är ett familjeföretag som startade 2004 då ett antal centralt belägna fastigheter i Ljungby förvärvades. I andra bolag som ingår i koncernen har vi ägt och förvaltat fastigheter sedan 1995.  


FASTIGHETER


”Vår målsättning är att långsiktigt förvalta och förädla våra fastigheter och dess kulturella värden till nytta och glädje för både hyresgäster och övriga invånare.”

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com